„Završavamo 2008 godinu i želim da znam sa kojim mogućim kapacitetima ulazimo u naredni period kako bi smo u saradnji sa preduzećima, ostalim institucijama i građanima nastavili da sakupljamo e-otpad i unapređujemo sektor reciklaže“, istakla je Gordana Perović.

Sudeći po sadašnjem stanju, Srbija je na samom početku što se reciklaže i održivog razvoja tiče. Međutim, po rečima Božidara Potkonjaka, upravnika reciklažnog centra, brzo napredujemo ali je neophodno, pre svega, obezbediti odgovarajuću podršku kako bi generatori otpada prepoznali legalne firme koje se bave reciklažom i koje mogu na adekvatan način sakupiti i preraditi otpad i plasirati sirovine.

„Svedoci smo porasta nelojalne konkurencije u svim oblastima a i u oblasti reciklaže i plasmana sekundarnih sirovina a postojanje sivog tržišta škodi državi a time i njenim građanima. Zato je jedinstveni informacioni sistem koji poseduje Agencija za reciklažu od velike važnosti jer svaka institucija ili organ državne uprave može dobiti prave informacije o količini prikupljenog otpada i dobijenim sekundarnim sirovina kao i pojedinačnim kapacitetima određenog reciklažnog centra“, naglašava Gordana Perović.

 

U svetlu ekonomske krize reciklaža od strateške važnosti

U svetlu postojeće ekonomske krize kao i pada vrednosti sirovina, Perovićeva je upozorila da će 2009. godina biti jako teška. „Bez obzira na nedostatke  i ostale negativne faktore u Srbiji nikako ne smemo dozvoliti da IT otpad, kao najbrže rastući otpad na svetu, završi svoj vek eksploatacije na smetlištima i deponijama jer pored opasnih materija e-otpad sadrži i dosta upotrebljivih sirovina- metal, plemenite metale i plastiku koja je i predmet mnogobrojnih ratova.
Još dugo nećemo dostići zemlje trećeg sveta koje su bogate jer je njihov procenat reciklaže između 60 i 90 posto i sve što se može iskoristiti vraća se u proces proizvodnje. Zato je reciklaža izuzetno bitna.“

„Zeleno ponašanje“ je deo kulture življenja koje se proteklih godina, a posebno sada u toku nove ekonomske krize zahuktava. Ovaj trend podrazumeva pribegavanje štednji na svim nivoima sa jedne strane dok se sa druge strane smanjuje zagađenje. „U narednom periodu će mnogo više ljudi početi da razmišlja o štednji na svim poljima tako da je neminovnost staviti akcenat i na reciklažu kao nerazdvojni deo strategije održivog razvoja“, dodao je Božidar Potkonjak.

Tokom više od dve godine postojanja, u ovom reciklažnom centru prikupljeno je i tretirano skoro 300 tona IT otpada. Po rečima Gordane Perović, BIS IT reciklažni centar je primer odlične prakse koji poseduje dovoljno kapaciteta i uslova za dalje napredovanje ali da pomoć i podrška od države mora postojati.

Perovićeva je procenila da će se u narednoj godini procenat ukupne reciklaže povećati sa 12 na 17 odsto, dok će procenat reciklaže IT otpada porasti sa sadašnjih 3 na 10%.