Obaveštavamo operatere za posebne tokove otpada koji nisu dobili podsticajna sredstva za 2011. i 2012.  godinu da će državne obveznice biti emitovane u ponedeljak, 8. aprila (u popodnevnim satima) ili najkasnije u utorak, 9. aprila kada može i da se krene s trgovinom istih.

Obveznice se izdaju na 24 meseca, sa naplatom u četiri anuiteta (6.12. 18. i 24. meseca). Prinos na godišnjem nivou bio bi preko 10 odsto, a deo obveznica će morati da bude plasiran na tržište. Očekujemo da ćemo akcije moći da prodamo s diskontom ne većim od tri odsto.