Na inicijativu Gradske opštine Zvezdara, u subotu, 11. marta 2017, je u OŠ „Ivan Goran Kovačić”, održana prezentacija o odlaganju električnog i elektronskog otpada za direktore osnovnih i srednjih škola na Zvezdari.

Prezentaciju su održali predstavnici Reciklažnog centra „Božić i sinovi” iz Pančeva. U ime GO Zvezdara prisustvovali su i dali podršku predsednik i pomoćnik predsednika Opštine Miloš Ignjatović i Violeta Filip.

Direktori su imali mogućnost da se upoznaju sa zakonskim regulativama, pravilima i načinu odlaganja ovog otpada, ističući da će ovom saradnjom problem gomilanja električnih i elektronskih uređaja u školama biti rešen.

Osim škola, u akciju organizovanog prikupljanja aparata i uređaja mogu se uključiti i deca i roditelji.

Reciklažni centar „Božić i sinovi” daje mogućnost da se novčana sredstva od predatog otpada opredele na račun škole ili u humanitarne svrhe, a za odlaganje određenih uređaja, učesnicima u akciji omogućeno je i putovanje u Veneciju, kao i izleti po Srbiji.