Kompanija Bižić i sinovi i BIS IT reciklažni centar je uz pomoć RPK Pančevo održala još jedno predavanje iz oblasti zaštite životne sredine, reciklaže elektronskog otpada, Nacrtu zakona o upravljanju otpadom kao i o tretmanu industrijskog otpada. Predavanje je održano 25.09.2008. godine u simbolično vreme, pet do dvanaest, u Sportskoj hali u Sremskoj Mitrovici za vreme sajma “SREM EXPO 4”.

Na temu “Tretman industrijskog odpada i karakteristike novog Nacrta Zakona o upravljanju odpadom” govorio jr G-din Vlada Babić, stručni saradnik “EZO GROUP” Beograd dok su o ” Reciklaži elektronskog i električnog odpada( iskustva iz inostranstva-EU i praksa u Srbiji)” govorili naši stručnjaci G-din Božidar Potkonjak, upravnik “BIS IT –RECIKLAŽNOG CENTRA” i G-din Nikola Egić, direktor Kompanije “BOŽIĆ I SINOVI” Pančevo.

 

Na temu “Tretman industrijskog odpada i karakteristike novog Nacrta Zakona o upravljanju odpadom” govorio jr G-din Vlada Babić, stručni saradnik “EZO GROUP” Beograd dok su o ” Reciklaži elektronskog i električnog odpada( iskustva iz inostranstva-EU i praksa u Srbiji)” govorili naši stručnjaci G-din Božidar Potkonjak, upravnik “BIS IT –RECIKLAŽNOG CENTRA” i G-din Nikola Egić, direktor Kompanije “BOŽIĆ I SINOVI” Pančevo.