U Beškoj, selu pored Inđije, krajem oktobra je uspešno realizovana akcija “VELIKA DELA MOG MALOG SELA”, u saradnji sa OŠ “Braća Grulović”. Đaci i nastavnici ove škole su se angažovali oko prikupljanja elektronskog i električnog otpada. Na kraju akcije, BiS Reciklažni centar, koji je kao tehnička podrška ove akcije obezbedio kontejnere i promotivni materijal za ovu akciju, uručio je nagrade najvrednijim đacima, a Beška se odužila divnom priredbom u tamošnjem Domu kulture.

Na zadovoljstvo učenika i kolektiva ove škole, juče su stigla i pomoćna nastavna sredstva za kabinet biologije. Ova nastavna pomagala je BiS Reciklažni centar donirao školi u ime njihovog zalaganja na prikupljanju električnog i elektronskog otpada, kao i u ime angažovanja đaka i nastavnika na unapređenju rada domaće reciklažne industrije.