Omoljica kod Pančeva. Gradonačelnica Pančeva Vesna Martinović i član Veća zadužen za komunalne delatnosti, Srđan Josimov, posetili su postrojenje BiS Reciklažnog centra, gde su generalni direktor kompanije Božić i sinovi, Nikola Egić i generalna direktorka kompanije Gowi Danijela Stojadinović prezentovali internacionalna iskustva kompanija i pozitivne prakse u sprovođenju evropskih standarda, sa zeljom da pomognu dalji razvoj grada Pančeva.

Genarlni direktor Božić i sinova d.o.o. Nikola Egić, prezentovao je rad i strateške potencijale BiS Reciklažnog centra gradonačelnici Pančeva i iskazao zainteresovanost za buduće oblike saradnje u postizanju ekološki održivog Pančeva. Egić je naglasio važnost razmene iskustava privatnog i javnog sektora u postizanju zajedničkih ciljeva, i na tu temu je razgovarao sa gradonačelnicom o ekološkim fondovima lokalne samouprave, kao i mogućnostima drugih fondova.

Generalna direktorka Gowi d.o.o Danijela Stojadinović je u razgovoru sa gradonačelnicom Pančeva Vesnom Martinović, ukazala na potencijale i veliko internacionalno iskustvo kompanije. Stojadinović je izrazila spremnost da podeli znanje i praksu Gowi tima sa lokalnom samoupravom Pančeva, na daljem putu evropskih integracija.

„Bitno na je da kompanije koje su uprkos nedacama uspele da se razvijaju, zaposljavaju, budu inovativne i grade strategije rayvoja i mi kao lokalna vlast podrzavamo njihove projekte. U narednom periodu ce usledice memorandum o saradnji koji ce detaljnije definisati oblike saradnje“, izjavila je Vesna Martinovic, gradonacelnica Panceva.

Egić je podsetio da je BiS Reciklažni centar, kao dobitnica nagrade za društevno odgovorno poslovanje u 2008, koju dodeljuje Privredna komora Srbije, organizovao niz društveno korisnih akcija u Pančevu, koje su imale za cilj podizanje svesti građana o važnosti reciklaže, a ujedno su imale i praktičan efekat, omogućivši građanima da se besplatno i legalno oslobode električnog otpada. Sa namerom da akcije imaju kontinuitet, trenutno je organizovano besplatno prikupljanje IT otpada u osnovnoj školi Miroslav Mika Antić u Pančevu.

Stojadinović je navela da je Kompanija Gowi učestvovala u projektu BORA Obukom do posla i obučila mlade i nezaposlene ljude za veoma tražene poslove u IT sektoru, od kojih je četvoro dobilo posao u Gowi, nakon završene obuke. Takodje, kompanija Gowi je učestvovala i u izgradnji novog sajta Centra za kulturu Pančevo.