Iako su ovu nedelju obeležile prave zimske temperature, to nije sprečilo učenike Politehničke škole iz Beograda da obiđu naš Reciklažni centar. Direktor Reciklažnog centra, Potkonjak Božidar, i ovom prilikom je odgovorio na sva pitanja i sa zadovoljstvom pokazao šta naš Reciklažni centar poseduje. Očekujemo još puno studenata, đaka, pa i onih najmlađih u predstojećoj 2017. godini!