Učenici šestog razreda OŠ “Sveti Sava” iz Pančeva, posetili su 10.05.2010. godine BIS Reciklažni centar sa ciljem bližeg upoznavanja procesa reciklaže elektronskog otpada. Studijskim obilaskom đaci su imali priliku da izbliza isprate proces preuzimanja IT opreme, rasklapanja komponenti na reciklabilne i nerciklabilne elemente, kao i tretiranje reciklabilnih materijala.

OŠ “Sveti Sava” jedina je Pančevačka škola koja je uzela učešće u programu “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini”, u okviru kojeg su sprovedene aktivnosti upoznavanja učenika sa reciklažom elektronskog otpada. Svojim učenicima OŠ “Sveti Sava” u saradnji sa BIS Reciklažnim centrom, među retkima je omogućila sveobuhvatnu teorijsku i praktičnu edukaciju iz oblasti reciklaže elektronskog otpada. Njihove aktivnosti počele su prikupljanjem 420kg IT opreme od strane učenika, nastavile se teorijskom edukacijom u prostorijama škole i završile studijskom posetom gde su učenici videla šta se dešava sa njihovim računarima.