Meštani Petrovaradina mogu doneti sve vrste neispravnih EE uređaja kao i ostali reciklažni otpad ispred mesne zajednice Petrovaradin od 13 do 15h. Svi ( pravna i fizička lica) koja nisu u mogućnosti da donesu – dovezu reciklabilni otpad do odredišta , mogu nas pozvati na tel – 064 310 13 15 i naša ekipa će doći na kućnu adresu i besplatno preuzeti reciklabilni otpad.

Pravnim licima izdajemo potvrde o predaji EE otpada na reciklažu.

za ug “KOMŠIJA” Nenad dulić

————————————————————————–

PRAVNA LICA SU U ZAKONSKOJ OBAVEZI DA NEISPRAVNE FLUO I ŠTEDLJIVE SIJALICE PREDAJU OVLAŠĆENOM SAKUPLJAČU NA RECIKLAŽU !

OVLAŠĆENI SAKUPLJAČ JE U ZAKONSKOJ OBAVEZI DA PRAVNOM LICU IZDA POTVRDU O PRIJEMU NEISPRAVNIH FLUO I ŠTEDLJIVIH SIJALICE KAO I ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA.

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM U ČLANU 50 (sl.glasnik RS br 36 / 09 ) NALAŽE DA SE ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD MORA ODVOJENO SAKUPLJATI RADI TRETMANA I KONAČNOG ODLAGANJA I NESME SE ODLAGATI SA KOMUNLNIM OTPADOM.

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM U ČLANU 51 (sl. glasnik RS br.36 /09) NALAŽE DA SE FLUO SVETILJKE KOJE SADRŽE ŽIVU, MORAJU ODVOJENO SAKUPLJATI RADI TRETMANA I KONAČNOG ODLAGANJA I NE SMEJU SE ODLAGATI SA KOMUNALNIM OTPADOM.

UDRUŽENJE GRAĐANA “KOMŠIJA” NA POZIV PRAVNOG I FIZIČKOG LICA  ( 064 / 310 13 15)

DOLAZI NA KUĆNU ADRESU I BEZ NAKNADE ( BESPLATNO ) ODVOZI NA RECIKLAŽU OVLAŠĆENOM RECIKLERU SA TERITORIJE OPŠTINE NOVI SAD, SR. KARLOVCI I IRIG.

UDRUŽENJE POSEDUJE DOZVOLU IZDATU OD STRANE NADLEŽNIH ORGANA I UGOVORE  SA EMINENTNIM RECIKLERSKIM KUĆAMA NA TERITORIJI  REPUBLIKE SRBIJE.

OD PRAVNIH I FIZIČKIH LICA PREUZIMAMO:

RASVETNA TELA ( auto, ulične, kućne, štedljive i fluo svetiljke ).

ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD ( sve što je radilo na struju, baterije ili akomulatore

OPREMU ZA VIDEONADZOR

PROTUPOŽARNE SISTEME

MEDICINSKU OPREMU

AUTO GUME

PAPIRNI I PLASTIČNI OTPAD

UDRUŽENJE JE SKLOPILO UGOVOR O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI SA FIRMOM “BOŽIĆ I SINOVI ” IZ PANČEVA KOJOJ PREDAJE PRIKUPLJENI ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD.

FIRMA “BOŽIĆ I SINOVI ” JEDINA U SRBIJI POSEDUJE KREŠ MAŠINU ZA RECIKLAŽU SIJALICA I OPREMU ZA DEGASIFIKACIJU RASHLADNIH I KLIMA UREĐAJA.

POSEDUJEMO i UGOVORE SA RECIKLERSKIM KUĆAMA: RECAN – BEOGRAD, ECO RECYCLING – NOVI SAD RAMONA – KAĆ …

PRAVNIM LICIMA NUDIMO MOGUĆNOST SKLAPANJA UGOVORA O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI KAO I IZDAVANJA POTVRDA O PREUZETIM KOLIČINAMA OPASNOG OTPADA.

OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA POKLANJAMO LOPTE, KNJIGE, KONTEJNERE ZA PAPIR, PET I ALU AMBALAŽU…

UDRUŽENJE GRAĐANA “KOMŠIJA”

E -mail: ugkomšija@gmail.com
tel: 064 / 310 13 15
predsednik: Svetozar Jovičić