13.07.2010. Pančevo (Omoljica) – BiS Reciklažni centar započeo je izvoz prvog od šest kontejnera, koji čine kontigent od 100 tona, nereciklabilnog elektronskog i električnog (EE) otpada, u Singapur.

Kompanija Božić i Sinovi d.o.o. potpisala je višegodišnji ugovor sa renomiranom singapurskom kompanijom o izvozu EE otpada u Singapur.

„Nereciklabilni deo EE otpada koji ćemo izvoziti predstavlja ostatak od rastavljenje elektronske i električne opreme, štampanih ploča, memorija, procesora, kartica kao  i drugih komponenata” objasnio je menadžer BiS Reciklažnog centra Božidar Potkonjak.

U Srbiji, kao ni većini evropskih zemalja, ne postoje adekvatna visokotehnološka rešenja i postrojenja za finalnu reciklažu ovakvog otpada, dok na svetskom nivou postoji samo nekoliko specijalizovanih fabrika.

“Naš partner je renomirana singapurska kompanija koja je ovlašćena i specijalizovana za finalnu reciklažu EE otpada. Ponosni smo što su naši partneri prepoznali visoke standarde i profesionalni način rada koji sporovodi BiS Reciklažni centar na polju prikupljanja i tretmana EE otpada ” izjavio je gdin Potkonjak.

Očekuje  se da će BiS Reciklažni centar izvesti oko 200 tona nereciklabilnog EE otpada u prvoj godini izvoza u Singapur.

„Izvoz nereciklabilnog EE otpada predstavlja veliki početak čišćenja Srbije od štetnog elektronskog otpada i priliku za podizanja svesti o značaju ekologije”, zaključio je Nikola Egić generalni direktor kompanije Božić i Sinovi d.o.o.