Maratonska trasa recikliranja elektronskog otpada nastavila se u subotu 24. maja u Nišu u okviru akcije „Recycleton“. Nakon izvanredno prikupljenih 3t elektro otpada u Leskovcu, i građani Niša dobili su kao specijalnu stimulaciju kartu za koncer Olivera Katića, ukoliko predaju ovu vrstu opasnog otpada na ulazu u Studentski kuturni centar.

Građani Niša koji su bili sprečeni da posete koncert, imali su mogućnost da predaju otpad eko patroli, koja je patrolirala gradom i prikupljala elektronski otpad širom grada. Sav prikupljen otpad u količini od 1,5t  prevežen je do BiS Reciklažnog centra iz Pančeva,  gde će biti podvrgnuut adekvatnom tretmanu.

Elektronski otpad spada u kategoriju opasnog otpada i ne sme se odlagati na komunalne deponije, već isključivo u reciklažne centre. Veliki broj građana širom Srbije, i pored ekološki razvijene svesti i volje da preda na reciklažu elektronski otpad, nije u mogućnosti to da učini, usled nepostojanja predviđenih mesta za odlaganje ove vrste otpada. Akcija „Recycleton“tokom 2010. godine omogućiće građanima šest gradova u Srbiji da na legalan i ekološki odgovoran način zbrinu svoje zastarele elektronske uređaje.

Projekat “Recycleton” uživa podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Američkog saveta za međunarodno obrazovanje iz Beograda, a sprovodi se u saradnji NVO Think Big Team i  BiS reciklažnim centrom iz Pančeva.