TARA – Od 25. do 27. maja, na Tari će se održati stručni skup od izuzetnog ekološkog, ali i privrednog značaja za Srbiju. Reč je o konferenciji “Green Raund Table 2012” koja se organizuje na inicijativu Jugoistočne evropske asocijacije gradova i regiona za zaštitu životne sredine (South – East European Federation of Cities and Regions for the Environment) sa sedištem u Briselu.

Druga Međunarodna konferencija o energetici i zaštiti životne sredine je mesto za razmenu ideja, za nadograđivanje inicijativa i za unapređenje svih aktivnosti vezanih za ekologiju.

“Green Raund Table 2012” pruža jedinstvenu priliku da se lokalne vlasti svih zemalja jugoistočnog Balkana međusobno upoznaju i da zahvaljujući razvoju tehnologije primene i iskoriste brojna fleksibilna rešenja u cilju očuvanja životne sredine.

Na predstojećoj Konferenciji će među uglednim predavačima biti i Nikola Egić, generalni direktor Kompanije “Božić i sinovi” iz Pančeva i jedan od trenutno najuticajnijih i najkompetentnijih stručnjaka kada je reč o reciklaži elektronskog i električnog otpada.

Prvog dana, 25. maja, Nikola Egić će učesnicima Druge međunarodne konferencije predstaviti mogućnosti novonabavljenog pogona “TOTAL Balcan Lamp Recycling system”, sistema za reciklažu fluorescentnih lampi i svih vrsti sijalica. Imajući u vidu koliko se sijalica godišnje uveze i plasira na tržište jugoistočnog Balkana, zahvaljujući ovom pogonu Srbija može postati reciklažni centar sijaličnog otpada.

Drugog dana će gospodin Egić biti učesnik radne grupe koju čini 50 stručnjaka različitih profesionalnih profila. Kroz dijalog i kratke prezentacije, razmatraće se  tekuća problematika zagadjivanja, prerade smeća, otpadnih voda i komunalnih usluga. Grupa će imati govornike iz lokalnih samouprava, privatnih firmi, NVO… koji će nakon završetka ove sesije pripremiti i prezentovati zaključke.

Zaključci sa ovog  radnog sastanka, kao i toka cele konferencije, biće prezentovani Evropskoj komisiji, ali i ostalim kompetentnim telima Evropske unije.