Akciji prikupljanja elektronskog otpada koja se održava Povodom 5. juna, Svetskog dana zaštite životne sredine, u našem gradu, a specijalno je interesantna đacima, BiS Reciklažnom centru se u organizaciji ove akcije priljučila i Unija srednjoškolskih učeničkih parlamenata grada Pančeva, kao zajednica i glas svih srednjoškolaca sa ciljem njihove ekološke edukacije.

“Sa željom da grad sačuvamo čistim, da se sačuvaju prirodni resursi i afirmiše reciklaža, ali i da se mladi Pančeva edukuju o nužnosti pravilnog odlaganja električnog i elektronskog otpada, a srednjoškolci zarade džeparac za letovanje, odlučili smo da podržimo ovu akciju i pomognemo u promociji i afirmaciji mladih u našem gradu” – izjavio je predsednik Unije Stefan Lobor.

“BiS Reciklažni centar” će za svaki doneti rashodovani električni ili elektronski uređaj, donosiocu ove vrste otpada isplatiti iznos prema usvojenom cenovniku.

Sve što je potrebno je da đaci pretraže svoje podrume, tavane, ostave, terase, dvorišta… da pronađu dotrajale i odbačene frižidere, štednjake, televizore, računare, usisivače, miksere, telefone, radio aparate, televizore… i da raskrče kuću od električnog i elektronskog otpada. Ovo je trenutak i da pokažu brigu prema starijama i neka tome u prilog obiđu i svoje starije i onemožale komšije. Preuzimanjem i njihovog elektronskog i električnog otpada, pomoćiće i njima da se “ratosiljaju” starudije, a iznosom dobijenom za otpad koji predaju na reciklažu – pomoćiće penzionerima da “sastave kraj sa krajem”.

Namenski kontejner gde se može donositi elektronski i električni otpad postavljen je na platou u Ulici Maksima Gorkog, broj 2, u Pančevu. “BiS Reciklažni centar” će za svaki doneti uređaj isplatiti vrednost navedenu u cenovniku, koji će biti vidno istaknut na zidovima kontejnera. Svi prikupljeni uređaji biće recilirani u pogonima “BiS Reciklanog centra”.

Vredne đake njihov đžeparac čeka od 10 do 18 sati, od utorka, 5. juna, do subote, 9. Juna, u Pančevu, Ul. Maksima Gorkog, broj 2. Naravno, svako ko bude doneo otpad neka ponese ličnu kartu, a oni koji su maloletni – đačku knjžicu. Otkupljivače se svaki dotrajali električni ili elektronski uređaj koji je kompletan, odnosno kojem ne nedostaju komponente koje se recikliraju (kabl, ringla i sl). Procenu će vršiti predstavnik “BiS

Reciklažnog centra” koji će od utorka do subote biti pored namenskog i brendiranog kontejnera kao i predstavnik Unije srednjoškolskih učeničkih parlamenata grada Pančeva.