Konačno će televizijski gledaoci moći da se upoznaju sa reciklažom na pravi način, a sve kroz autentičnu edukaciju, priloge iz reciklažnih centara, zanimljive razgovore sa stručnjacima iż ove oblasti, kroz zabavu, nagradnu igru, kviz… uz odlične voditelje i vrhunsku produkciju koju potpisuju autor serijala, Goran Redžepi i NVO Eco Green Team iz Pančevo. U  BiS Reciklažnom centru iz Pančeva koji posłuje u okviru Kompanije „Božić i sinovi” ne kriju zadovoljstvo što zasluga za realizaciju ovog projekta pripada i njima.

Projekat je koncipiran tako da odgovara svim uzrastima, a naziv – “RECYCLE BIN Eco Gerilla“ najbolje sugeriše sadržaj. Svaka epizoda će ukazivati na značaj zaštite čovekove sredine i uticaj reciklaže u očuvanju naše planete i života na njoj. U emisiji će biti reči i o značaju obnovljivih izvora energije kao i o održivom razvoju, a gledaoci će moći da čuju i konkretne savete na temu ličnog doprinosa kao ključnog faktora u sprečavanju daljeg zagađenja životne sredine.

Serijal koji počinje 27. septembra, obuhvata 12 epizoda u trajanju od 25 min i novogodišnji specijal u trajanju od 60 minuta koji će na efektan i moderan način promovisati ovu tematiku.

BIS reciklažni centar  će učešćem u ovom serijalu promovisati: pravilno odlaganje i zbrinjavanje električnog, elktronskog i računarskog otpada,bezbedno i legalno skladištenje EE otpada, načine upravljanja EE  otpadom, preuzimanje i transport EE otpada, štetnost EE otpada koji se smatra opasnim otpadom… Kao jedini dobitnik dve nacionalne nagrade za društveno odgovorno poslovanje, BiS Reciklažni centar će omogućiti priloge i iz ove oblasti sa posebnim akcentom na reciklažu koja direktno utiče na ekonomski boljitak zemlje i očuvanje neobnovljivih prirodnih resursa.

BiS Reciklažni centar će biti i jedan od donatora u kvizu iz ekologije, a zahvaljujući svojoj reputaciji društveno-odgovorne kompanije obezbediće i zanimljive goste iz sveta sporta i umetnosti.