Akcija “Velika dela mog malog sela” će se sprovodi tokom narednih godinu dana po selima Srbije, a pokretač ovog autentičnog projekta – “BiS Reciklažni centar”, akciju počinje u Omoljici, kako bi upravo ovo selo, na čijem se ataru nalaze pogoni “BiS Reciklažnog centra”,  postalo primer ostalim selima Srbije.

Ova ekološka akcija ima za cilj raščišćavanje seoskih domaćinstava i firmi – od opasnog otpada, tj. od električnog, elektronskog i računarskog otpada. Biće ovo idealna prilika da se raskrče podrumi, tavani, garaže, dvorišta, šupe, ajnfori… od rashodovanih frižidera, šporeta, rešoa, tostera, veš mašina, zamrzivača, klima uređaja, televizora, radio aparata, tranzistora, usisivača, telefona, mobilnih telefona, daljinskih upravljača, punjača za telefone, fluorescentnih sijalica, ostalih sijalica, ventilatora, miksera, tostera, bušilica, grejalica, baterija, računara, monitora, tastatura, štampača, skenera, fax-mašina… Istraživanja pokazuju da se najveće količine ove vreste otpada nalaze upravo kod fizičkih lica koja ih ne bacaju, ređe zbog inrtnosti, a češće usled nedostatka adekvatnih kontejnera. Zato će BiS Reciklažni centar, prvoosnovani srpski operater za reciklažu elektronskog i električnog otpada, obezbediti namenske kontejnere za ovu akciju.

Tako će žitelji Omoljice svoj EE otpad donositi u specijalne kontejnere od 15. do 20. avgusta i to na tri lokacije.

Otpad koji se prikupi će biti otkupljen i ta sredstva koja će žitelji Omoljice obezbediti zahvaljujući svojoj ekološkoj odgovornosti, biće namenski utrošena za omoljičku OŠ “Dositej Obradović” i unapređenje kulturnog života sela. Takođe, donosilac najveće količine otpada osvaja – bicikl!

Učešćem u ovoj akciji Omoljičani, a tokom dalje realizacije projekta – i žitelji ostalih srpskih sela – pozitivno će uticati i na razvoj reciklažne industrije Srbije, jer se u našoj zemlji za sada godišnje reciklira 400 g elektronskog i električnog otpada po stanovniku, dok se u razvijenim zemljama reciklira i do 10 kg po stanovniku. Sem toga, ovakve akcije su jedini način da se spreči dalje zagađivanje, jer računarski otpad danas beleži najbrži rast na svetu, a sadrži  i otrovne komponente od kojih se neke razlažu i 200 godina ukoliko se bace u reku ili na komunalnu deponiju.

Inače, ovu akciju sprovode: BiS Reciklažni centar, NVO Eco Green Team, Dom kulture Omoljica, JKP Omoljica, MZ Omoljica, OŠ “Dositej Obradović” iz Omoljice, KUD “Žisel” i Pravoslavna crkvena opština Omoljica, a sa podrškom Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.