U kampanji “Veliko prolećno spremanje”, reciklažni centar “Božić i sinovi” organizuje akcije prikupljanja električnog i elektronskog (EE) otpada u saradnji sa osnovnim školama “Bratstvo jedinstvo” iz Vojlovice, “Žarko Zrenjanin” iz Skorenovca i “Đura Filipović” iz Pločice. Naime, svi koji budu želeli da svoje stare ili neispravne uređaje odlože, na raspolaganju će im biti namenski kontejner, u dvorištu svake od tri pomenute škole. Po završetku akcije sav prikupljeni EE otpad biće recikliran u BiS reciklažnom centru.

Cilj ovih akcija je da se utiče na stvaranje ekološki odgovornog ponašanja i stvaranje takvih pozitivnih navika kod osnovaca, ali i njihovih roditelja i komšija. Trud školaraca i svih onih koji će pomoći ovu akciju i učestvovati u njoj, kompanija “Božić i sinovi” nagradiće nabavkom potrebne školske opreme. Akcije u Vojlovici, Skorenovcu i Pločici trajaće do kraja školske godine.