U sredu, 29. februara, održana je 3. Konferencija “ZELENA SRBIJA” pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva za zaštitu čovekove okoline. Svoje zaključke i stavove izneli su lideri domaće i inostrane ekološke, ali i političko-ekonomske scene: Oliver Dulić, ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije, Nj. E, ambassador, Vensan Dežer, šef Delegacije EU u Republici Srbiji, Lu Brefor, director Kancelarije Svetske banke u Srbiji, kao i Nikola Egić, generalni direktor Kompanije “Božić i sinovi”.

Došavši sa konkretnim rešenjem za reciklažu sijaličnog otpada, “BiS Reciklažni centar” koji posluje u okviru preduzeća “Božić i sinovi”, izazvao je najveće interesovanje prisutnih medija. Sa nedavno nabavljenim postrojenjem “BALCAN Lamp Total Recycling System” koje za samo jedan sat reciklira 6.000 sijalica i pretvara ih u staklo (90%), plastiku, gvožđe, fosforni prah  živu (do 10 mg po jednog fluo cevi), “BiS Reciklažni centar” pretenduje da Srbiju pretvori u regionalni centar za reciklažu fluorescentnih cevi i svih vrsta sijalica.

Pažnju medija, fotoreportera, kao i svih učesnika, pa tako i ministra Dulića, privukla je Sandra Vidović, balerina “Pozorišta na Terazijama” koja je promo material “BiS Reciklažnog centra” delila umotana u led-traku.

U okviru Kompanije “Božić i sinovi” posluje “BiS Reciklažni centar” koji je jedan od četiri srpska reciklera elektronskog i električnog otpada.

Kupovinom BALCAN Lamp Total Recycling System-a vrednog pola miliona evra, najsavremenijeg postrojenja za reciklažu fluorescentnih cevi i svih vrsta sijalica, “BiS Reciklažni centar” Srbiji nudi priliku da postane REGIONALNI CENTAR za reciklažu sijaličnog tpada.

Primera radi, pošto novo postrojenje omogućava TOTALNU upotrebljivost svih sijaličnih sastojaka, to znači da se od jedne fluorescentne cevi (prosečne težine 200 g), reciklažom može dobiti 88% do 93% stakla, 12 g obojenih metala, gvožđa i plastike, 5 g fosfornog praha i do 10 g žive, a sve su to sirovine za ponovnu primenu u proizvodnji.

Postrojenje je u stanju da istretira 6.000 sijalica za samo jedan sat rada, što na godišnjem nivou predstavlja količinu od 12.480.000 sijalica. Ako se zna da su godišnje potrebe Srbije 8 miliona sijalica različitih vrsta, a da sijalični otpad Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Bosne iznosi 11,5 miliona komada sijalica, onda je očigledno da BALCAN Lamp Total Recycling System od Srbije može napraviti regionalni centar u ovoj oblasti reciklaže.

Jedini problem još uvek predstavlja nerešeno pitanje prikupljanja elektronskog i električnog, pa tako i sijaličnog otpada. Apelom na kompetentne institucije koje su u stanju da efikasno reše problem sakupljačke mreže ovaj problem može biti efikasno rešen, pre svega primenjljivom legislativom, a onda i postavljanjem adekvatnih kontejnera za odlaganje ove vrste otpada.

Lider u svojoj braši, “BiS Reciklažni centar” je još pre tri godine prvi nabavio mobilnu krašer mašinu za reciklažu fluorescentnih cevi i sistem za degasifikaciju rashladnih uređaja, a takođe i jedini u regionu ima MAR Microsoft-ovu licencu za recilažu računara i ugradnju legalnih softvera.  U cilju efikasnijeg prikupljanja elektronskog i električnog otpada, BiS Reciklažni centar je konstruisao i izradio različite vrste namenskih kontejnera kako bi javno mnjenje i pravna lica pravilno odlagali ovu vrstu otpada.

Na žalost to treba da rade neke druge privredne instance u društvu. U BiS Reciklažnom centru veruju da ovakva okupljanja, kao što je ZELENA KONFERENCIJA mogu uticati na medije da situaciju pokrenu sa “mrtve tačke” koja nikako da se zazeleni.