07.07. 2010. Pančevo (Omoljica) – Eko karavan „Oplaneti se! Recikliraj“ je svoju poslednju deonicu od Pančeva do Beograda obeležio polaskom iz BiS Reciklažnog centra u Omoljici.

Eko karavan „Oplaneti se! Recikliraj“ projekat je nevladine mreže „Balkanskog fonda za lokalne inicijative“ i „Zelene liste Srbije“, koji prolazi kroz 12 gradova u Srbiji, ukupno 560km, sa ciljem podizanja svesti o ekologiji kako bi građani, nadležne institucije, biznis sektor, mediji i drugi akteri u zajednici svako u svojim nadležnostima preuzeli aktivniju ulogu u rešavanju problema otpada.

Na ovoj manifestaciji, učesnici Eko karavana simbolično su predali sakupljeni elektronski otpad na reciklažu a predstavljen im je i pogon za preradu elektronskog otpada. Takodje, nastupila je i folklorna grupa KUD Žisel iz Omoljice. Učenici ekološke sekcije OŠ „Dositej Obradović“ iz Omoljice predstavili su svoje ekološke parole i radove od recikliranih materijala, dok je BiS predstavio izložbu fotografija sa ekološkog Outside projekata „Umešaj se“.

Prisutnima se obratio gospodin Tigran Kiš – predsednik Skupštine grada Pančeva. Vladimir Matić je u ime „Zelena liste Srbije“ zahvalio BiS Reciklažnom centru na podršci cele akcije Eko karavana. Direktorka OŠ „Dositej Obradović“, Dobrila Purković je gospodinu Kišu i gospodinu Nikoli Egiću, direktoru kompanije „Božić i sinovi“, predala prigodne „ekološke“ poklone koje su napravili učenici ove škole.